Łacina/Najsłynniejsze cytaty

Dies diem docet - Dzień uczy dzień

In vino veritas - W winie prawda

Carpe diem - Chwytaj dzień - Horacy

Repetitio est mater studiorum - Powtarzanie jest matką wiedzy

Absens carens - Nieobecny traci

Vae victis! - Biada zwyciężonym! - słowa władcy Galów, Brennusa

Veni, vidi, vici - Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem - Juliusz Cezar

Qualis artifex pereo! - Jakiż artysta ginie! - ostatnie słowa Nerona

Eventus stultorum magister - Rezultat nauczycielem głupich (mądry Polak po szkodzie)

Varium et mutabile semper femina - Kobieta zmienną jest

Historia vitae magistra est - Historia nauczycielką życia - Cyceron

Duobus litigantibus tertius gaudet - Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta

Pecunia non olet - Pieniądze nie śmierdzą

In vino veritas in aqua sanitas - W winie prawda, w wodzie zdrowie

Vanitas vanitatum et omnia vanitas - Marność nad marnościami i wszystko marność

Alea iacta est - Kości zostały rzucone - Juliusz Cezar

Ora et labora - Módl się i pracuj - św. Benedykt

Non scholae sed vitae discimus - Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się

Dura lex, sed lex - Twarde prawo, ale prawo

Imperare sibi maximum imperium est - Rozkazywać sobie jest najwyższą władzą

Dum spiro, spero - Dopóki oddycham, nie tracę nadziei

Mali amici malus fructus ferunt - Źli przyjaciele przynoszą złe owoce

Amicus certus in re incerta cernitur - Prawdziwego przyjaciela poznasz w biedzie

Cogito ergo sum - Myślę więc jestem - Kartezjusz

Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką

Scio me nihil scire - Wiem, że nic nie wiem - Sokrates

Per aspera ad astra - Przez ciernie do gwiazd

O tempora! O mores! - O czasy! O obyczaje! - Cyceron

De gustibus non disputandum est - Gust nie podlega dyskusji

Fame est peius quam dolor - Głód jest gorszy od bólu

Memento mori - Pamiętaj o śmierci

Habemus papam - Mamy papieża

Et tu Brute, contra me? - I ty Brutusie, przeciwko mnie? - Cezar do zamachowcy, przyjaciela

Manus manum lavat - Ręka rękę myje

Homo sum, humani nihil a me alienum puto - Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce - Terencjusz

Deus vult - Bóg tak chce

quidquid Latine dictum sit, altum videtur - Cokolwiek powiesz po łacinie, brzmi mądrze

Odi mendacium - nienawidzę kłamstwa

et exaltabitur cor ejus cicatricibus. Sunt qui testimonium pugnavit et possit vivere - Bądź dumny ze swoich blizn. Są świadectwem, że walczyłeś i przetrwałeś

Ignis aurum probat - Próbą złota jest ogień

Ita probat me - Więc to mój test

Ignis non exstinguitur igne - Ognia nie gasi się ogniem

Ignis sanat - Ogień leczy

Homo Homini lupus est - człowiek człowiekowi wilkiem