Śląski/O podręczniku

Bibliografia, czyli witryny i książki z których korzystano przy pisaniu tego kursu. Możesz je wykorzystać do dalszej nauki.