Śpiewnik/W żłobie leży

Opis Muzyka Tekst

MuzykaEdytuj

Autor: nieznany

 

Źródło: Franciszek Barański, W dzień Bożego Narodzenia : kolędy. Cz. 1, Muzyka. Cz. 2, Słowa, Lwów: Księgarnia Polska B. Połonieckiego, [1927], s. 4 (pieśń 2).

TekstEdytuj

Autor: nieznany (XVII/XVIII wiek)
(przypisywane Piotrowi Skardze (1536–1612))

1. W żłobie leży,
Któż pobieży
Kolendować małemu
Jezusowi
Chrystusowi
Dziś nam narodzonemu?
Pastuszkowie przybywajcie,
Jemu wdzięcznie przygrywajcie
Jako Panu naszemu.

2. My zaś sami
Z piosneczkami
Za wami pośpieszymy,
A tak tego
Maleńkiego
Niech wszyscy zobaczymy:
Jak ubogo narodzony
Płacze w stajni położony,
Więc go dziś ucieszymy.

3. Naprzód tedy
Niechaj wszędy
Zabrzmi świat w wesołości,
Bo zesłany
Jest nam dany
Emanuel w niskośc;
Jego tedy przywitajmy,
Z aniołami zaśpiewajmy:
Chwała na wysokości!

4. Witaj Panie!
Cóż się stanie,
Że rozkosze niebieski
Opuściłeś,
A zstąpiłeś
Na te niskości ziemskie?
„Miłość moja to sprawiła,
Że człowieka wywyższyła
Pod nieba empirejskie.”

5. Czem w żłóbeczku,
Nie w łóżeczku,
Na siankuś położony?
Czem z bydlęty,
Nie z panięty,
W stajni jesteś złożony?
„By człek sianu przyrównany,
Grzesznik bydlęciem nazwany
Przeze mnie był zbawiony.”

6. Twoje państwo
I poddaństwo
Jest świat cały, o Boże!
Tyś polny kwiat,
Czemuż cię świat
Przyjąć nie chce, nie może?
„Bo świat doczesne wolności,
Zwykł kochać, mnie zaś z swej złości
Krzyżowe ściele łoże.”

7. W Ramie głosy
Pod niebiosy
Wzbijają się Racheli,
Gdy swe syny
Bez przyczyny
W krwawej widzi kąpieli.
„Większe mnie dla nich kąpanie
W krwawym czeka oceanie,
Skąd niebo będą mieli.”

8. Trzej królowie
Monarchowie
Wschodni kraj opuszczają;
Serc ofiary
Z trzema dary
Tobie Panu oddają:
Darami się kontentujesz,
Bardziej serca ich szacujesz,
Za co niech niebo mają.

Źródło: Franciszek Barański, W dzień Bożego Narodzenia : kolędy. Cz. 1, Muzyka. Cz. 2, Słowa, Lwów: Księgarnia Polska B. Połonieckiego, [1927], s. 2 (pieśń 2).

Zobacz teżEdytuj