Śpiewnik/Witaj gwiazdko złota

Opis Muzyka Tekst

Muzyka edytuj

Autor: Zygmunt Noskowski (1846–1909)

 


Źródło: Zygmunt Noskowski, Kolęda „Witaj gwiazd(k)o złota“ , Warszawa : Gebethner & Wolff, [ca 1890].

Tekst edytuj

Autor: nieznany (ok. 1865)

1. Witaj gwiazdko złota na niebios przestworze,
Witaj nam radośnie, Dzieciąteczko Boże!
Wznieś łask pełne dłonie nad głowy naszemi,
My Ci zaśpiewamy po calutkiej ziemi.

2. My Ci zaśpiewamy wesołemi tony,
Na kościółku Twoim uderzymy w dzwony,
I tak dźwięczyć będzie pieśń radosna wszędzie:
Hej, kolęda, kolęda! Hej, kolęda, kolęda!

3. Świeci gwiazdka w górze, cudnym blaskiem wieści,
W ubożuchnej szopce Matka syna pieści,
Jezus dłonie wznosi nad prostacze głowy,
Błogosławi, cieszy radosnemi słowy.

4. Pastuszkowie mili, pójdźcie do stajenki,
Jemu się pokłońcie, poproście Panienki,
Kto ma w sercu bóle, kto ma łzy na twarzy,
Tego On pocieszy, łaską go obdarzy.

5. Oto lirnik stary śpiewną lirę stroi,
Niechże zagra na niej, pastuszkowie moi!
Wszak Chrystus się rodzi, śpiewwać nam się godzi.
Hej, kolęda, kolęda! Hej, kolęda, kolęda!


Źródło: Zygmunt Noskowski, Kolęda „Witaj gwiazd(k)o złota“ , Warszawa : Gebethner & Wolff, [ca 1890].