Śpiewnik/Wszystkich dziś ciekawość budzi

Opis Muzyka Tekst

Muzyka edytuj

Autor: nieznany

 

Źródło: Śpiewnik dla przemysłowców, Nadwiślanin (oprac.), Gniezno: J. B. Langle, 1895, s. 41.

Tekst edytuj

Autor: nieznany1. Wszystkich dziś ciekawość budzi,
kto jest najszczęśliwszym z ludzi?
A ja mówię, że nad pana
szczęśliwszym jest stan furmana.

ref.: Het wio! Hetta wio!
Hetta stary, siwy, kary!
Het wio! Hetta wio!
Hetta, hetta, prrrr!

2. Biczyk śmigły, wozik kuty,
Konik dzielny, chomąt sumy;
A dziegciu pełna maźnica –
Nie masz to jak pan woźnica!
ref.: Het wio! Hetta wio!


3. Czy to z góry, czy pod górę,
Zawsze ciągną cztery kare,
A który ma złą naturę,
To go biczem wnet pod skórę.
ref.: Het wio! Hetta wio!

4. Gdy wiozę panienki młode,
Spoglądam na ich urodę,
Nie mieniam się z żadnym panem,
Wolę sobie być furmanem.
ref.: Het wio! Hetta wio!

[...]

6. Gdy z kozła kieruję konie,
jestem jakby król na tronie.
Tam gdzie zechcę, szkapy idą
czy to koczem, czy to bidą.
ref.: Het wio! Hetta wio!

Źródło: Śpiewnik dla przemysłowców, Nadwiślanin (oprac.), Gniezno: J. B. Langle, 1895, s. 41–42.

Zobacz też edytuj