ActionScript jest to skryptowy język programowania opracowany przez Macromedia oparty o standard ECMAScript, którego głównym celem jest wsparcie animacji w programie Flash oraz tworzenie Rich internet application w technologii Adobe Flex. ActionScript jest językiem zbliżonym do JavaScriptu, w swojej pierwszym wydaniu. W wersji ActionScript 2.0 - wprowadzonej od Flash MX 2004 - została wprowadzona możliwość programowania obiektowego (OOP - Object oriented programming), która została mocno rozszerzona od wersji 3.0.

Spis treści

edytuj

Wstęp

edytuj

ActionScript jest językiem, podobnym do Javy, rozwijanym przez Macromedia na cele programu Flash Animation Studio. Najnowsza wersja ActionScript 3.0 - wypuszczana wraz z Flash CS3, jest zorientowana obiektowo rozwijając szereg dotychczasowych możliwości.

ActionScript jest specjalnym językiem zaprojektowanym do kontroli animacji, dobrym do tworzenia zaawansowanych prezentacji multimedialnych - jak pokazy slajdów, oraz interaktywnych aplikacji - takich jak gry, quizy czy kursy, albo nawet całe strony internetowe. ActionScript jest więc potężnym językiem dajacym spore możliwości, ale i zarazem nie tak trudnym do nauczenia się.

Podstawy

edytuj

Operatory

edytuj

Operatory arytmetyczne:
(+) - dodawanie
(-) - odejmowanie
(*) - mnożenie
(/) - dzielenie
(%) - Modulo
(++) - inkrementacja (zwiększenie wartości wyrażenia o 1)
(--) - dekrementacja (zmniejszenie wartości wyrażenia o 1)

Operator przypisania:
(=) - przypisanie

Operatory porównania:
(==) - porównanie
(>) - większy od
(>=) - większy lub równy od
(!=) - różny od
(<) - mniejszy od
(<=) - mniejszy lub równy od

Podstawowe operatory logiczne:
(&&) - operator logiczny "i"
(!) - operator logiczny "zaprzeczenie"
(||) - operator logiczny "lub"

Podstawowe operatory bitowe:
(&) - operator iloczynu bitowego
(|) - operator sumy bitowej
(~) - operator bitowy "zaprzeczenie"
(^) - operator XOR


Powyższe operatory są kompatybilne ze wszystkimi wersjami języka Action Script i stanowią tylko część dostępnych operatorów tego języka. Pełen zbiór jest dostępny na stronie Adobe.

Typy danych

edytuj

Właściwości obiektów

edytuj
 • X, Y - współrzędne X, Y obiektu
 • Width, Height - szerokość, wysokość obiektu
 • XScale, YScale - wielkość względna obiektu
 • Visible - atrybut widoczności
 • Rotation - obrót
 • Quality - jakość wyświetlania
 • Name - nazwa obiektu
 • Alpha - przezroczystość

Właściwości pozostałe

edytuj
 • XMouse, YMouse - położenie kursora myszy
 • CurrentFrame - numer aktualnej ramki / klatki
 • TotalFrames - liczba wszystkich ramek / klatek animacji
 • URL - adres odnośnika
 • Target
 • DropTarget
 • FocusRect
 • FramesLoaded
 • SoundBufTime

Instrukcje warunkowe

edytuj
 • If, else if, else
 • For
 • For .. In
 • switch

Różnice między Action Scriptem 1.0 i 2.0

edytuj

Programowanie Obiektowe w Action Scripcie 2.0

edytuj
 • Obiekty predefiniowane
 1. Obiekt MovieClip
 2. Obiekt Array
 3. Obiekt Math
 4. Obiekt Date
 5. Obiekt Color
 6. Obiekt XML

Kontrola dźwięku w Action Scripcie

edytuj

Animacje 2D z użyciem Action Scriptu

edytuj

Przesunięcie obiektu:

onSelfEvent(EnterFrame){
obiekt_name._x += 1
}

Obiekt przesuwa się w prawo o 1px/klatkę
onSelfEvent - może też być onClipEvent, w zależności w czym pracujemy

Przekształcenia 3D w Action Scripcie

edytuj
 1. Macierz transformacji i podstawy animacji 3D
 2. Podstawowe przekształcenia w 3D


Zobacz też

edytuj

Wikipedia: