Allegro/Szkielet programu w Allegro

#include <allegro5/allegro.h>

int main() {
  // Initialize Allegro
  al_init();

  // Create a window
  ALLEGRO_DISPLAY *display = al_create_display(640, 480);

  // Run the game loop
  while (true) {
    // Handle events
    ALLEGRO_EVENT event;
    if (al_get_next_event(display, &event)) {
      // Handle event
    }

    // Update game state

    // Draw to screen
    al_clear_to_color(al_map_rgb(0, 0, 0)); // clear screen to black
    // Draw sprites, backgrounds, etc.

    al_flip_display(); // swap the back buffer to the front
  }

  // Cleanup
  al_destroy_display(display);

  return 0;
}

Ten program inicjuje Allegro, tworzy okno i wchodzi w pętlę gry, w której obsługuje zdarzenia, aktualizuje stan gry i rysuje na ekranie. W tym programie szkieletowym, obsługa zdarzeń i aktualizacja stanu gry są puste, ponieważ będą one zależeć od specyfiki twojej gry.