Aptosid - czyli Debian sid krok po kroku dla każdego/Instalacja systemu na pamięci przenośnej

Jeśli nie chcesz dzielić dysku twardego na dodatkowe partycje a w dalszym ciągu chcesz wypróbować sidux,
możesz zainstalować system na pamięci przenośnej (Pen Drive, Flash Drive lub External Hard Drive) na trzy sposoby.


Instalacja systemu Live

edytuj

Instalacja

edytuj
1. Po pobraniu obrazu systemu: Sidux/Instalacja/Pobieranie, nagraniu go na nośnik CD: Sidux/Instalacja/Nagrywanie
i uruchomieniu systemu Live: Sidux/Instalacja/Uruchomienie systemu sidux LiveCD podłącz pamięć do portu USB.
2. Następnie sformatuj pamięć za pomocą, np. programu Gparted: Sidux/Programy użytkowe/Pamięć przenośna
na system plików "fat32" lub "ext2".
3. Uruchom instalator: Menu-> System-> install-sidux-to-usb i kliknij na: Zastosuj.
 
a. Można również zainstalować system na pamięci USB po uruchomieniu systemu sidux z dysku twardego,
jeśli go wcześniej zainstalowałeś, wtedy wybierz plik źródłowy obrazu "iso".
 
4. Uruchomi się Terminal, podaj hasło root.
5. Po kilku minutach system zostanie zainstalowany.
 


 Uruchomienie

edytuj
Zrestartuj komputer, wejdź do BIOS i ustaw: "Boot computer from USB" jako pierwszą opcję startową.
Zainstalowany system Live posiada własnego Bootloader-a i nie widzi systemów zainstalowanych
na dysku twardym. Wybierz po prostu jedyny dostępny system do uruchomienia.


Konfiguracja

edytuj
Zainstalowany w ten sposób system ma swoje plusy i minusy.
+ mieści się na pamięci do 500 MB pojemności
+ uruchamia się szybciej niż z płyty CD/DVD
- niestety jest to tylko skopiowany obraz systemu Live
- po restarcie wszystkie ustawienia i dane przepadną, jeśli chcesz zapisać swoje prace, zrób to na innej partycji
dysku twardego lub innej pamięci przenośnej: Sidux/Czynności poinstalacyjne/Tymczasowe montowanie partycji
- pracujesz w trybie graficznym na koncie root bez hasła
1. Zalecam ustanowienie hasła root: Sidux/Zarządzanie systemem/Zmiany na koncie root, dodanie użytkownika
i jego hasła: Sidux/Zarządzanie systemem/Zmiany na koncie użytkownika.
2. Następnie wyloguj się (bez re-startu systemu) i zaloguj jako użytkownik.
3. Dobrze jest także włączyć zaporę ogniową: Sidux/Czynności poinstalacyjne/Zapora ogniowa
4. Oraz dodać repozytoria: Sidux/Czynności poinstalacyjne/Repozytoria.


2. Pełna instalacja

edytuj

Instalacja

edytuj
Pełna instalacja systemu na pamięci przenośnej przebiega identycznie jak w przypadku instalacji na dysku twardym.
1. Może być wykonana po uruchomieniu sidux Live CD Sidux/Instalacja systemu/Uruchomienie systemu Live Cd
i wybraniu z pulpitu: sidux-installer.
2. Kliknij na "Dalej" (nie tworzysz live-usbstick).
 
3. Jedyną różnicą jest wskazanie nośnika pamięci dla systemu plików root "/" (/dev/sdb1)
 
4. Następnie postępuj jak przy instalacji na dysku twardym: Sidux/Instalacja systemu/Instalacja
a. wybierz strefę czasową
 
b. podaj hasło root, nazwę i hasło użytkownika
 
c. podaj nazwę hosta
 
d. doinstaluj brakujące sterowniki jeśli instalator jakieś wykrył Sidux/Instalacja systemu/Instalacja/8.Firmware
 


e. zapisz konfigurację i rozpocznij instalację:
 


 


 


 Uruchomienie

edytuj
Zrestartuj komputer, wejdź do BIOS i ustaw: "Boot computer from USB" jako pierwszą opcję startową.
W tym przypadku Bootloader po restarcie systemu wykryje wszystkie zainstalowane systemy na dysku twardym i pamięci USB.


Konfiguracja

edytuj
System został zainstalowany "w normalnym trybie" a więc skonfiguruj go dokładnie tak samo jak w przypadku
instalacji systemu na dysku twardym: Sidux/Czynności poinstalacyjne


3. Instalacja na surowym nośniku

edytuj
Trzecim i ostatnim sposobem instalacji sidux na pamięci przenośnej jest nagranie obrazu systemu "iso"
na surowym nośniku USB za pomocą Terminala.
Niestety nie posiadam surowego nośnika, więc nie sprawdziłem tej opcji.
Jednakże jeśli chcesz zrobić to osobiście to opis instalacji znajduje się tu (tylko po angielsku):
http://manual.sidux.com/pl/hd-ins-opts-oos-pl.htm#raw-lin


Materiał źródłowy wszystkich instalacji dostępny jest na: http://manual.sidux.com/pl/hd-install-opts-pl.htm#usb-hd