Aptosid - czyli Debian sid krok po kroku dla każdego/Programy użytkowe/Dodatki do pulpitu

Po co? edytuj

Czy dodatki do pulpitu są niezbędne? Oczywiście, że nie, ale usprawniają pracę na komputerze.
Dzięki nim mamy szybki dostęp do wielu funkcji, programów i informacji.
Po pewnym czasie trudno się bez nich obejść.

Aplety panelu edytuj

Pierwszą grupą dodatków dostępnych bezpośrednio po instalacji systemu są aplety panelu.
Wystarczy rozwinąć menu myszy trzymając kursor na panelu i wybrać Dodaj aplet.
Niektóre z nich opisałem w Rozdziale: Sidux/Zarządzanie systemem/Zarządzanie apletami panelu.


Wbar edytuj

Wbar jest panelem do uruchamiania programów, łatwo konfigurowalny dzięki pakietowi "wbarconf".
1. Pakiet "wbar.deb" pobieramy, np. z: http://code.google.com/p/wbar/downloads/list
a pakiet "wbarconf.deb" z: http://www.gnomefiles.org/app.php/wbarconf
2. Instalujemy standardowo:
dpkg -i wbar_wersja.deb wbarconf_wersja.deb
a. W przypadku problemów z zależnościami:
apt-get install -f
b. Ponieważ nowsza wersja pakietu "wbar" jest dostępna w repozytoriach a sprawia problemy,
należy zablokować naszą wersję:
echo wbar hold|dpkg --set-selections
3. Uruchamiamy program: Menu-> Akcesoria-> WbarConf.
W oknie głównym możemy zmienić ikony programów na własne (wraz z poleceniem-> Command)
 
W Zakładce File-> Settings możemy zmienić, np.:
a. Pozycję Wbar na pulpicie (góra, środek, dół): Position on the screen.
b. Wielkość ikon: Ikon size.
c. Wysokość na jaką ikony będą się unosić: Jump factor, itp.
d. Zapisujemy konfigurację i odświeżamy.
 
e. Tak wygląda standardowy Wbar:
 
f. A tak np. po modyfikacji z ikonami black-white_2-vista:
 
4. Aby Wbar ładował się samodzielnie po uruchomieniu systemu, musimy dodać go do:
Menu-> Ustawienia-> Sesja i uruchamianie-> Automatyczne uruchamianie-> Dodaj
 
a. Nazwa: Wbar
b. Polecenie: kopiujemy z ukrytego pliku w katalogu domowym ".wbar"-> OK.
 


Screenlets edytuj

Screenlets jest zestawem apletów pulpitu, instalujemy:
apt-get install screenlets python-gnomekeyring
1. Uruchamiamy: Menu-> Akcesoria-> Screenlets.
 
2. Wybieramy aplet przez dwukrotne kliknięcie, przesuwamy go w dowolne miejsce na pulpicie.
3. Z menu kontekstowego myszy możemy wybrać:
a. Size - rozmiar.
b. Theme - motyw.
c. Window-> Lock - zablokuj na pulpicie; Keep below - trzymaj pod oknami, Keep above - na wierzchu.
d. Properties - ustawienia.
4. Jeśli chcemy aby aplety uruchamiały się wraz z systemem w: Options wchodzimy w Running Screenlets.
a. Zaznaczamy aplet oraz: Auto start on login.
 
b. Robimy tak samo ze wszystkimi apletami.
c. Aby pobrać dodatkowe aplety kliknij na: Get more screenlets, rozpakuj je i przenieś do katalogu:
/usr/share/screenlets
d. Możemy również sprawdzić czy aplety Screenlets zostały dodane do automatycznego uruchamiania:
Menu-> Ustawienia-> Sesja i uruchamianie-> Automatyczne uruchamianie.
5. Dla apletu pogody - ClearWeatherScreenlet musimy zdobyć Zip Code naszej miejscowości z: Weather.com
a. Wybieramy miasto z dostępnej listy, np. Tychy i odczytujemy Zip Code z paska adresu przeglądarki: PLXX0027
 
b. Kod wpisujemy w odpowiednie pole apletu:
 
6. Tak wyglądają przykładowe aplety.
 


Więcej o Screenlets na stronie projektu: http://www.screenlets.org/index.php/Home
Oraz na Wikipedia-en: http://en.wikipedia.org/wiki/Screenlets


Inne edytuj

  1. gDesklets (dla środowiska GNOME): http://www.gdesklets.de/ . http://en.wikipedia.org/wiki/GDesklets
  2. SuperKaramba (dla środowiska KDE): http://netdragon.sourceforge.net/ssuperkaramba.html
  3. AWN: https://launchpad.net/awn
  4. Cairo-dock: https://launchpad.net/cairo-dock
  5. Conky: http://conky.sourceforge.net/ , http://en.wikipedia.org/wiki/Conky_%28software%29