Aptosid - czyli Debian sid krok po kroku dla każdego/Programy użytkowe/Edytory grafiki

Edytory grafiki służą do tworzenia i edycji plików graficznych.
W poprzednim rozdziale "Przeglądarki grafiki" opisałem programy do przeglądania,
katalogowania oraz prostej edycji plików graficznych.
W tym rozdziale chciałbym przybliżyć czytelnikowi dostępne edytory graficzne.


GIMP edytuj

GIMP (The GNU Image Manipulation Program) jest popularnym programem do tworzenia i edycji
grafiki rastrowej.
Z jego pomocą można:
a. Tworzyć grafikę i logo.
b. Zmieniać rozmiary i wycinać fragmenty zdjęć.
c. Dokonywać różnych operacji na kolorach.
d. Łączyć obrazy stosując warstwy.
e. Dokonywać konwersji różnych formatów plików.
GIMP obsługuje wiele formatów graficznych, np.: JPEG, BMP, PNG, XPM, TIFF, TGA, MPEG, PS, PDF, PCX, GIF...
1. Instalacja z repozytoriów:
apt-get install gimp gimp-data gimp-data-extras
2. Uruchomienie: Menu-> Grafika-> Edytor obrazów GIMP.
 


Strona projektu: http://www.gimp.org/
Wikipedia-pl: http://pl.wikipedia.org/wiki/GIMP
Polskie forum użytkowników GIMP-a: http://www.gimpuj.info/


Inkscape edytuj

Inkscape jest programem do tworzenia grafiki wektorowej o dużych możliwościach.
1. Instalacja:
apt-get install inkscape
2. Uruchomienie: Menu-> Grafika-> Inkscape.
 


Strona domowa projektu: http://www.inkscape.org/
Wikipedia-pl: http://pl.wikipedia.org/wiki/Inkscape
Na Wikibooks-pl: http://pl.wikibooks.org/wiki/Inkscape_w_praktyce , http://pl.wikibooks.org/wiki/Inkscape


Blender edytuj

Blender jest programem do modelowania i renderowania obrazów oraz animacji trójwymiarowych.
1. Program jest dostępny w repozytoriach:
apt-get install blender
2. Menu-> Grafika-> Blender.
 


Strona projektu: http://www.blender.org/
Wikipedia-pl: http://pl.wikipedia.org/wiki/Blender_%28program%29
Polska strona Blendera: http://www.blender.pl/

Fotoxx edytuj

Fotoxx jest małym programem do prostej edycji grafiki w tym tworzenia panoram.
1. Instalacja:
apt-get install fotoxx libimage-exiftool-perl
2. Uruchomienie programu: Menu-> Grafika-> fotoxx.
 


Strona domowa: http://kornelix.squarespace.com/fotoxx/


Inne edytuj

  1. AC3D - program do tworzenia grafiki 3D: http://www.inivis.com/
  2. Art of Illusion - program do modelowania i renderowania grafiki trójwymiarowej: http://www.artofillusion.org/
  3. Gestalter - program do tworzenia i edycji grafiki wektorowej: http://www.linotux.ch/gestalter/
  4. Image2mpeg - program do generowania pokazów zdjęć w formie filmu MPEG:
http://www.gromeck.de/index.php?id=image2mpeg
  1. K-3D - program do modelowania i animacji grafiki 3D: http://www.k-3d.org/
  2. Tuxpaint - program malarski dla dzieci: http://www.tuxpaint.org/
  3. ImageMagick - program do tworzenia i edytowania bitmap: http://www.imagemagick.org/script/index.php
  4. Cenon - edytor graficzny: http://www.cenon.info/frame_gb.html
  5. Hugin - program do tworzenia panoram: http://hugin.sourceforge.net/