Aptosid - czyli Debian sid krok po kroku dla każdego/Programy użytkowe/Klienty ftp

Klient ftp jest programem do połączenia z serwerem ftp umożliwiającym wysyłanie i pobieranie plików i całych katalogów.


gFTP edytuj

1. Instalujemy program:
apt-get install gftp
2. Uruchamiamy: Menu-> Sieć-> gFTP
 
a. W okienku Host wpisujemy adres ftp serwera, z którym chcemy się połączyć
b. W okienku User wpisujemy naszą nazwę użytkownika serwera, na którym mamy konto
c. W okienku Hasło wpisujemy hasło, które otrzymaliśmy wraz z rejestracja konta na serwerze
d. Aby wykonać połączenie klikamy na ikonę komputerów
3. W lewym oknie programu mamy podgląd plików na naszym komputerze, w prawym plików na serwerze
a. Aby wysłać katalog/plik z naszego komputera na serwer zaznaczamy wybrany element w lewym oknie,
i wciskamy strzałkę -> lub przeciągamy element z lewego okna do prawego
b. Aby pobrać katalog/plik z serwera zaznaczamy go w prawym oknie i wciskamy strzałkę <- lub przeciągamy
c. Z menu kontekstowego myszy może również wybrać, np. Rename (zmień nazwę), Delete (usuń),
New folder (tworzy nowy)
4. Żeby przerwać połączenie klikamy ponownie na ikonę komputerów.


Więcej na: http://gftp.seul.org/
Oraz na Wikipedia.pl: http://pl.wikipedia.org/wiki/GFTP


FileZilla edytuj

Kolejnym programem z tej grupy jest FileZilla:
apt-get install filezilla
1. Menu-> Sieć-> FileZilla
 
2. Konfiguracja połączenia wygląda identycznie jak w przypadku gFTP
3. Aby połączyć się z serwerem klikamy na Szybkie łączenie


Więcej na stronie projektu: http://filezilla-project.org/
Oraz Wikipedia.pl: http://pl.wikipedia.org/wiki/FileZilla_%28klient_FTP%29


Midnight Commander edytuj

Menadżer plików Midnight Commander (mc) posiada również możliwość połączenia ftp:
1. Z menu Left lub Right wybieramy-> Połączenie ftp
2. Wprowadzamy dane połączenia w/g: nazwa_użytkownika@adres_serwera_ftp
 
3. Podajemy hasło
 


Strona projektu: http://www.midnight-commander.org/
Oraz Wikipedia.pl: http://pl.wikipedia.org/wiki/Midnight_Commander


FireFtp edytuj

Dobrym narzędziem do połączeń ftp jest również dodatek do przeglądarki Firefox/Iceweasel FireFtp
1. Instalujemy dodatek ze strony: https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/684 i restartujemy przeglądarkę.
2. Uruchamiamy dodatek: Narzędzia-> FireFtp
3. Wybieramy Create an account - tworzymy nowe konto połączenia
 
a. Host: adres serwera
b. Login: użytkownik
c. Password: proponuję pozostawić puste, hasło nie zostanie zapamiętane, wpisujemy je podczas połączenia
d. Wciskamy: Connect -> podajemy hasło
 
e. Aby rozłączyć: Disconnect.


Więcej na: http://fireftp.mozdev.org/