Aptosid - czyli Debian sid krok po kroku dla każdego/Programy użytkowe/Połączenie w sieci lokalnej

W rozdziale tym wyjaśnię jak w prosty sposób nawiązać połączenie z drugim komputerem w sieci
lokalnej pracującym pod kontrolą systemu Windows.
Zastosowując się do swoich wytycznych aby wszystko odbyło się w prosty i przejrzysty sposób
spróbuję nawiązać połączenie przy pomocy programu Samba i jednej z dostępnych graficznych
nakładek na ten program.
Drugi sposób połączenia będzie prostszy a wykonam to za pomocą przeglądarki stron www Opera.


Samba edytuj

Samba umożliwia współdzielenie plików i drukarek w sieci lokalnej z komputerami z systemem Windows.
Wypróbowałem kilka nakładek graficznych dla Samby, jednak tylko jedna wykonała zadanie.
Oczywiście nie ma na to reguły, u ciebie może być zupełnie inaczej.


Strona domowa Samby: http://www.samba.org/
Samba na Wikipedia-pl: http://pl.wikipedia.org/wiki/Samba_%28program%29


SMB-Browser edytuj

Jedynym programem, który zdał egzamin na moim komputerze jest Smb-browser.
Nie jest on dostępny w repozytoriach Debiana, znalazłem go w systemie Elive 2.0.
1. Pierwszą sprawą jest dodanie adresu serwera:
# Elive
deb http://europe.repository.elive-systems.com/ lenny main elive drivers tests efl ports multimedia games other  
deb http://europe.debian.elive-systems.com/ lenny main contrib non-free  
za pomocą edytora tekstu do pliku:
sux
mousepad /etc/apt/sources.list.d/debian.list
2. Następnie odświeżamy listę pakietów i pobieramy klucz publiczny:
apt-get update
gpg --keyserver keys.gnupg.net --recv ID_klucza
gpg --export ID_klucza | apt-key add -
apt-get update
3. Oraz instalujemy program:
apt-get install smb-browser smb-admin
4. Po zakończeniu instalacji nadajemy prawa dwom plikom odpowiedzialnym za montowanie udziałów:
chmod u+s /sbin/mount.cifs
chmod u+s /sbin/umount.cifs
5. Teraz już możemy uruchomić program: Menu-> Sieć-> Przeglądarka udziału.
a. W otwartym oknie w zakładce-> Preferencje:
- zaznaczamy "mount.cifs"
- wpisujemy nazwę użytkownika drugiego komputera
- oraz jego hasło.
 
b. Przechodzimy do zakładki-> Główny:
- wpisujemy adres IP drugiego komputera
- klikamy: Szukaj według nazwy hasta lub IP
 
c. W lewym oknie zostaną wyświetlone foldery udostępnione na drugim komputerze.
d. Klikamy: Mount aby je zamontować oraz: Przeglądaj - otworzy się menadżer plików.
 
e. Pliki w folderze udostępnionym można teraz kopiować, edytować, usuwać oraz przesyłać
własne z naszego komputera.
6. Aby zakończyć połączenie klikamy na: Un-mount oraz: Zakończ.


Inne nakładki edytuj

  1. Smb4k: http://smb4k.berlios.de/
  2. Smb2www: http://www.scintilla.utwente.nl/users/frank/smb2www/
  3. Komba2: http://sourceforge.net/projects/komba/
  4. Lista nakładek graficznych na Sambę: http://www.samba.org/samba/GUI/


Opera Unite edytuj

Dobrym również sposobem na nawiązanie połączenia w sieci lokalnej w celu udostępnienia plików
(i nie tylko) jest użycie Sidux/Programy użytkowe/Przeglądarki stron www/Opera.
1. Z lewego bocznego panelu wybieramy ikonę "Unite", następnie: "File sharing" i klikamy: Uruchom.
2. Po otwarciu konfiguratora Opera Unite klikamy: Dalej.
3. W drugim kroku rejestrujemy się na serwerze Opera.
4. Lub logujemy się jeśli konto już posiadamy.
5. W następnym kroku wybieramy nazwę dla naszego komputera, która będzie użyta przez Unite.
6. Następnie wybieramy folder, który chcemy udostępnić.
7. Po zakończeniu konfiguracji wchodzimy na swoją stronę główną Opera Unite i widoczny po prawej
stronie link przesyłamy znajomym.
8. Możemy również sprawdzić, które pliki i foldery są widoczne dla innych oraz zmienić domyślne
hasło na swoje lub całkiem je usunąć (co nie polecam).
9. Aby wyłączyć moduł Unite klikamy: Zatrzymaj.
10. Po włączeniu modułu Unite, podaniu linka i hasła nasi znajomi mogą pobierać nasze pliki
za pomocą dowolnej przeglądarki stron www.

Zobacz również edytuj

Tsclient - program do zdalnego dostępu i przeglądania pulpitu na serwerze Windows: http://en.wikipedia.org/wiki/Tsclient
Vinagre - program do połączeń ze zdalnym pulpitem w środowisku Gnome: http://projects.gnome.org/vinagre/
Rdesktop - klient usług termialowych: http://www.rdesktop.org/ , http://pl.wikipedia.org/wiki/Rdesktop
Team Viewer - program do zdalnego dostępu, przeglądania pulpitu i transferu plików: http://www.teamviewer.com/