Aptosid - czyli Debian sid krok po kroku dla każdego/Programy użytkowe/Wygaszacz ekranu


Wygaszacz ekranu edytuj

Sidux zaraz po instalacji nie ma zainstalowanego wygaszacza ekranu.
1. Więc instalujemy go z repozytoriów:
apt-get install xscreensaver xscreensaver-data xscreensaver-data-extra xscreensaver-gl xscreensaver-gl-extra
2. Następnie wchodzimy do Menu-> Ustawienia-> Wygaszacz ekranu:
a. Podczas uruchomienia włączamy demona XScreenSaver -> OK
b. Z listy wybieramy wygaszacz.
c. Jeśli chcemy aby włączał się tylko wybrany wygaszacz wybieramy Tryb: Only One Screen Saver.
d. Jeśli wolimy aby motyw wygaszacza zmieniał się automatycznie wybieramy Tryb: Random Screen Saver.
e. Poniżej zaznaczamy po jakim czasie bezczynności wygaszacz ma się włączyć Czarny po: w/g uznania.
f. Jeżeli wybraliśmy Tryb: Random możemy ustawić czas po jakim wygaszacz będzie się zmieniał Zmian po: w/g uznania
g. Aby zablokować ekran wraz z włączeniem się wygaszacza zaznaczamy: Lock Screen After.
 
3. W zakładce: Zaawansowane możemy ustawić, np.:
a. Zarządzanie poborem energii ekranu: po jakim czasie ekran przechodzi w stan oczekiwania, uśpienia i wyłączenia.
b. Fading and Colormaps: przejście do i z wygaszacza z opóźnieniem (płynne) z okresem blaknięcia.