Asembler x86/Łączenie z językami wysokiego poziomu/Wstawki

Przedstawiam sposób wprowadzania wstawek asemblerowych do języków wysokiego poziomu. Przykładowa funkcja w C/C++:

void ByteToHalfByte(BYTE* buf, int pos, BYTE byte_data)
{
    buf[pos] = (byte_data >> 4);
    buf[pos+1] = (byte_data & 0x0F);
}

Realizacja w asemblerze jako wstawka w kod C/C++:

void ByteToHalfByte(BYTE* buf, int pos, BYTE byte_data)
{
    asm
    {
        mov al, byte_data
        mov ah, al
        shr al, 04h
        and ah, 0Fh
        mov ecx, buf
        mov edx, pos
        mov [ecx+edx], al
        mov [ecx+edx+0x01], ah
    }
}

Jest to składnia Intel, stosowana w kompilatorach Microsoftu i Borlanda. W GCC stosuje się notację AT&T.