Asembler x86/Przykładowe programy/FASM/MSCoff

Kod programu

edytuj
; example of making Win32 COFF object file

format MS COFF

extrn '__imp__MessageBoxA@16' as MessageBox:dword

section '.text' code readable executable

 public _demo

 _demo:
	push	0
	push	_caption
	push	_message
	push	0
	call	[MessageBox]
	ret

section '.data' data readable writeable

 _caption db 'Win32 assembly',0
 _message db 'Coffee time!',0

Licencja

edytuj

Kod źródłowy programu pochodzi z pakietu FASM autorstwa Tomasza Grysztara.