Astronomiczne podstawy geografii/Kąty

Spis treści

Czasy i kąty

edytuj

Kula ziemska została podzielona na 24 godziny, podobnie jak doba.

Tabelka z przelicznikiem

edytuj
czas łuk
1h 15°
1m 15'
łuk czas
4m
1' 4s

Ćwiczenia

edytuj

Zamień miarę czasową na kątową

edytuj
  • 0h39m (39*15)'=585'=9°45'
  • 1h10m (1*15)° + (10*15)'=15°+150'=17°30'
  • 4h15m (4*15)° + (15*15)'=60°+225'=63°45'

Zamień miarę kątową na czasową

edytuj
  • 12°5' (12*4)m+(5*4)s = 48m20s
  • 30°10' (30*4)m+(10*4)s = 120m+40s=2h40s
  • 53°48' (53*4)m+(48*4)s = 212m+192s=3h35m12s

Zadania

edytuj

Zadanie 1. Zamień miarę czasową na łukową:
a) 2h50m
b) 5h13m
c) 7h53m

Zadanie 2. Zamień miarę łukową na czasową
a) 30°4'
b) 38°21'
c) 165°48'

Dodawanie i odejmowanie kątów

edytuj

Aby dodać (odjąć) od siebie kąty wyrażone w mierze stopniowej tj postaci A°B'C" należy dodawać (odejmować) osobno stopnie, minuty, sekundy. W przypadku kiedy liczba minut bądź sekund będzie większa niż 60 należy zamienić ją na wyższe jednostki zostawiając resztę z dzielenia przez 60. W przypadku jeżeli będzie mniejsza niż 0 trzeba zamienić jedną jednostkę wyższą na 60 niższych. i zsumować.

Przykład

edytuj
  • 58°25'+13°40'=71°+65'=72°05'
  • 58°25'-13°40'=45°+(-15')=44°45'

Zadania

edytuj

Dodaj kąty:
a) 49°16'+23°26'
b) 18°33'+90°34'
c) 128°54'+12°6'


Powrót do spisu treści