Astronomiczne podstawy geografii/Okładka

Astronomiczne podstawy geografii

ASTRO1.JPG
Informacje o tej grafice

Obliczanie odległości na kuli ziemskiej.Spis treści