Astronomiczne podstawy geografii/Okładka

Astronomiczne podstawy geografii

Obliczanie odległości na kuli ziemskiej.Spis treści