Atari BASIC/Pierwszy program

Pierwsze uruchomienie emulatora

edytuj

Uruchom swój emulator (jak zostało wspomniane we wstępie - podręcznik oparty jest o Gemulator 900, ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyś mógł to samo robić na innym emulatorze lub na swoim Atari). Przywita Cię ekran startowy. Na liście dostępnych maszyn do emulacji podświetl Atari 800 XL i naciśnij przycisk Continue znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu. Po krótkiej chwili zobaczysz niebieski ekran ze słowem

READY

sygnalizującym gotowość komputera do odbioru poleceń oraz migającym pod nim prostokątnym kursorem. Nie przejmuj się małym rozmiarem ekranu, lecz jeśli przeszkadza to Tobie - możesz skorzystać z przycisku maksymalizacji okna, bądź nawet przełączyć się na tryb pełnoekranowy (LAlt+ENTER; czego nie polecamy, ponieważ nie będziesz w stanie czytać naszego modułu).

A więc do dzieła

edytuj

Zaczniemy od rzeczy prostych. W oknie emulatora wpisz:

PRINT "HELLO WORLD!"

W efekcie powinniśmy otrzymać następujący ekran:

READY
PRINT "HELLO WORLD"

HELLO WORLD!
READY

Co się dzieje w tym fragmencie

edytuj

Przeanalizujmy ten ekran linijka po linijce

 1. READY - komputer sygnalizuje gotowość do pracy
 2. PRINT "HELLO WORLD!"
  
  instrukcja wypisania napisu "HELLO WORLD!"
 3.   - linia odstępu domyślnie wstawiana przez komputer
 4. HELLO WORLD! - efekt działania naszego programu - wypisanie "HELLO WORLD!"
 5. READY - tak samo jak w linii 1
 6. - kursor, miejsce, w którym będzie pojawiał się wpisywany przez nas tekst

Czego się nauczyliśmy?

edytuj
 • Nauczyliśmy się uruchamiać emulator Atari
 • Nauczyliśmy się wypisywać tekst na ekranie
Poprzedni rozdział: Wymagania
Następny rozdział: Kolorowanie