Atlas flory Polski/Goryczkowate

Goryczkowate (Gentianaceae)
Spis treści

Centuria (Centaurium) edytuj

Centuria pospolita (Centaurium erythraea Rafn) edytuj


Centuria nadbrzeżna (Centaurium littorale (Turner) Gilmour) edytuj


Centuria nadobna (Centaurium pulchellum (Sw.) Druce) edytuj


Goryczka (Gentiana) edytuj

Goryczka trojeściowa (Gentiana asclepiadea L.) edytuj


Goryczka krótkołodygowa (Gentiana clusii J. O. E. Perrier & Song.) edytuj


Goryczka krzyżowa (Gentiana cruciata L.) edytuj


Goryczka przezroczysta (Gentiana frigida Haenke) edytuj


Goryczka śniegowa (Gentiana nivalis L.) edytuj


Goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe L.) edytuj


Goryczka kropkowana (Gentiana punctata L.) edytuj


Goryczka wiosenna (Gentiana verna L.) edytuj


Goryczuszka (Gentianella) edytuj

Goryczuszka gorzkawa (Gentianella amarella (L.) Börner) edytuj


Goryczuszka bałtycka (Gentianella baltica (Murb.) Börner) edytuj


Goryczuszka czeska (Gentianella bohemica Skal.) edytuj


Goryczuszka polna (Gentianella campestris (L.) Börner) edytuj


Goryczuszka Wettsteina (Gentianella germanica (Willd.) E.Wartburg) edytuj


Goryczuszka wczesna (Gentianella lutescens (Velen.) Holub) edytuj


Goryczuszka lodnikowa (Gentianella tenella (Rottb.) Börner) edytuj


Goryczuszka błotna (Gentianella uliginosa Willd. Börner) edytuj


Gentianopsis edytuj

Goryczuszka orzęsiona (Gentianopsis ciliata (L.) Ma) edytuj


Niebielistka (Swertia) edytuj

Niebielistka trwała (Swertia perennis L.) edytuj