Atlas flory Polski/Krwawnicowate

Krwawnicowate (Lythraceae)
Spis treści

Krwawnica (Lythrum)

edytuj

Krwawnica wąskolistna (Lythrum hyssopifolia L.)

edytujKrwawnica pospolita (Lythrum salicaria L.)

edytuj


Kotewka (Trapa)

edytuj