Atlas flory Polski/Pałkowate

Pałkowate (Typhaceae)


Jeżogłówka (Sparganium)Edytuj

Jeżogłówka pokrewna (Sparganium angustifolium F. Michx.)Edytuj


Jeżogłówka pojedyncza (Sparganium emersum Rehmann)Edytuj


Jeżogłówka gałęzista (Sparganium erectum L. em. Rchb.)Edytuj


Jeżogłówka najmniejsza (Sparganium minimum Wallr.)Edytuj


Pałka (Typha)Edytuj

Pałka wąskolistna (Typha angustifolia L.)Edytuj


Pałka szerokolistna (Typha latifolia L.)Edytuj


Pałka wysmukła (Typha laxmannii Lepech)Edytuj


Pałka drobna (Typha minima Hoppe)Edytuj