Atlas flory Polski/Widłakowate

Widłakowate (Lycopodiaceae)

Widlicz (Diphasiastrum) edytuj

Widlicz alpejski (Diphasiastrum alpinum (L.) Holub.) edytuj


Widlicz spłaszczony (Diphasiastrum complanatum (L.) Holub.) edytuj


Widlicz Isslera (Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub.) edytuj


Widlicz cyprysowy (Diphasiastrum tristachyum (Pursh.) Holub.) edytuj


Widlicz Zeillera (Diphasiastrum zeilleri (Rouy.) Holub.) edytuj


Wroniec (Huperzia) edytuj

Wroniec widlasty (Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.) edytuj


Widłaczek (Lycopodiella) edytuj

Widłaczek torfowy (Lycopodiella inundata Holub.) edytuj


Widłak (Lycopodium) edytuj

Widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum L.) edytuj


Widłak goździsty (Lycopodium clavatum L.) edytuj