Atlas flory Polski/Wietlicowate

Wietlicowate Athyriaceae

Wietlica (Athyrium)Edytuj

Wietlica samicza (Athyrium filix-femina (L.) Roth)Edytuj


Wietlica alpejska (Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz)Edytuj