Pisząc ten podręcznik miałem i wciąż mam na uwadze, aby był on maksymalnie prosty i zrozumiały, zaś użytkownik nie gubił się w zawiłych tłumaczeniach. Dlatego w tym rozdziale chciałbym dać kilka rad, jak korzystać z tej książki, oraz wyjaśnić pewne kwestie:

  • nie przechodź do następnego rozdziału, bez dobrego przyswojenia sobie wiadomości z rozdziału poprzedniego
  • Repetitio est mater studiorum – powtarzanie jest matką nauki, zatem często wracaj do poprzednich rozdziałów, celem utrwalenia wiedzy
  • w ten sposób będą zaznaczone ciekawostki niedotyczące bezpośrednio języka, aczkolwiek mogące się okazać interesujące
  • pomimo iż w książce jest rozdział poświęcony wymowie języka, jednakże każda sentencja jest opatrzona sposobem wymowy, zapisanym w nawiasach