Biologia dla liceum/Bakterie fotosyntetyzujące

Bakterie fotosyntetyzujące są to purpurowe bakterie bezsiarkowe, będące fototrofami (czynne są u nich fotofosforylacja, fotoredukcja i asymilacja dwutlenku węgla), nie są autotrofami, gdyż wymagają dodatkowo związków organicznych. Autotrofami są natomiast zbliżone do nich Rhodomicrobium. Wszystkie bakterie fotosyntetyzujące, nawet bezwzględne autotrofy, mogą asymilować zawiązki organiczne. Pobieranie związków organicznych może u nich zaspokajać do 10% zapotrzebowania na węgiel. Oba procesy asymilacja dwutlenku węgla oraz pobieranie związków organicznych mogą zachodzić w komórce jednocześnie. Występowanie autotrofow bakteryjnych w przyrodzie zależne jest od ich specyficznych właściwości. Są to poza Cyjanobakteriami i Prochlorales, beztlenowce wymagające obecności w podłożu swoistych dawców elektronów (zredukowanych związków siarki, wodoru, dla pewnych z nich - niektórych alkoholi alifatycznych). Wskutek nieco odmiennej budowy chlorofilu i organelli fotosynezy, wymagają one stosunkowo słabszego naświetlenia, przy czym światło przez nie absorbowane charakteryzuje się dłuższą falą niż światło pochłaniane przez rośliny. Naturalnymu siedliskami tych bakterii są nieco głębsze warstwy wody i beztlenowe muly denne, zawierające zredukowane związki siarki lub wodór, do których dochodzi nieco oslabione światlo o fali długiej. Dzięki temu wykorzystując inne nisze ekologiczne, bakterie te nie konkurują o środowisko z sinicami i glonami. Cyjanobakterie używają jako reduktora wody, a wiele z nich wiąże azot, występują więc w podobnych środowiskach jak glony zielone, nieraz z sukcesem z nimi konkurują. Bakterie fotosyntetyzujące dzielimy na :

  • Cyjanobakterie i Prochlorales
  • bakterie zielone
  • bakterie purpurowe
  • bakterie purpurowe bezsiarkowe