Biologia dla liceum/Elementy cytologii

Cytologia edytuj

Cytologia jest to nauka o budowie i funkcji komórek oraz organelli komórkowych, które wchodzą w ich skład. Każdy z organizmów zbudowany jest z komórek. Osobniki, których komórki różnicują się w grupy o podobnej budowie i funkcji nazywamy tkankowcami, a osobniki zbudowane z jednej komórki jednokomórkowcami. Istnieją również organizmy wielokomórkowe, które nie tworzą tkanek - przykładami takich grupy mogą być niektóre protisty roślinopodobne(np. listownica czy morszczyn) oraz wszystkie grzyby.