Biologia dla liceum/Elementy mikrobiologii klinicznej

Element mikrobiologii klinicznej edytuj

Pod dość rzadko spotykaną nazwą mikrobiologia kliniczna kryją się zagadnienia dwóch najbardziej widocznych dziedzin, ponieważ przypominających bardziej rodzaj rzemiosła wychodzącego do ludzi. Mianowicie chodzi o mikrobiologię lekarską oraz mikrobiologię weterynaryjną. Dokładniej mówiąc w rozdziale zostanie przedstawione:

  • wprowadzenie do immunologii zakażeń
  • przebieg najważniejszych chorób zakaźnych, sposoby walki z nimi, metody identyfikacji i zapobiegania
  • wprowadzenie do metod diagnostyki mikrobiologicznej

Z naszego punktu widzenia istotne jest ponadto kilka następujących zagadnień:

  • Równowaga między mikro, a makroorganizmem
  • Flora rezydentna
  • Odporność, w tym odporność nieswoista
  • Odporność swoista

Uodparnianie jest to sztuczne nabywanie odporności poprzez szczepionki oraz surowice odpornościowe. szczepioki są to zabite bakterie, ich toksyny bądż wyizolowane antygeny np. szczepionka przeciwko WZW typu B. szczepionki dają nam odporność długą, natomiast surowice zazwyczaj krótką, należy podawać np. surowice przeciwtężcową w razie zarażenia bakteriami tężca.