Biologia dla liceum/Gruźlica

Grużlica jest chorobą powodowaną przez Mycobacterium tubercuosis. Co trzeci mieszkaniec naszej planety jest zakażony prątkiem gruźlicy. Corocznie zachorowuje na gruźlicę 8-9 mln. ludzi. Corocznie też 3 mln. ludzi na ta chorobę umiera, w tym ok. 500 tys. dzieci. Grużlica to choroba dotycząca głównie płuc (kaszel, dusznosć, krwioplucie) aczkolwiek spotyka się także lokalizację pozapłucną (jak np. kości). Jest to choroba uleczalna. Standardowy cykl leczenia trwa 6 miesięcy.