Kiła jest chorobą weneryczną, tzn. przenoszoną droga płciową. Przy zakażeniu krętki dostają się najpierw do wezłów chłonnych, a stąd nastepnie do układu krwionośnego. Wiąże się tu z powierzchnią komórek i wywołuje zapalenie błony wewnętrznej naczyń. Postacie kliniczne choroby to:

  • Kiła pierwszorzędowa - wrzód twardy
  • Kiła drugorzędowa - osutka plamista
  • Kiła trzeciorzedowa - nieodwaracalne kilaki na skórze, w kościach, w układzie nerwowym

Oprócz powyższych postaci choroby spotyka się też kiłę wrodzoną w wyniku zakażenia przez łożysko. Charakterystycznym objawem jest tu triada Hutchinsona.