Biologia szkoła ponadgimnazjalna/Bibliografia

Bibliografia


 1. Barańska M., Skrętowicz J.: Perspektywy terapii genowej. Wiadomości Lekarskie 2007, 60 (7-8):305-311
 2. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska - http://www.cdpgs.katowice.pl/
 3. Czerwona Księga IUCN - http://www.iucnredlist.org
 4. Ekologia.pl - http://wiadomosci.ekologia.pl/
 5. Falińska Krystyna. 2004 Ekologia roślin. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 2002. Geografia roślin. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 7. MacKenzie Aulay, Ball Andy S., Virdee Sonia R. 2005 Ekologia – krótkie wykłady. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Malepszy Stefan. 2005. Biotechnologia Roślin. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu - http://wroclaw.lasy.gov.pl/
 10. Weiner January. 1999. Życie i ewolucja biosfery. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L.. 2004 Genetyka – krótkie wykłady. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Witkowski Z. 1995. Czy niepylak apollo ma szanse przetrwać do XXI wieku bez naszej pomocy? W: Problemy środowiska i jego ochrony. Cz. 3., Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Uniw. Śląski, Katowice.
 13. Witkowski Z. 2000. Restytucja owadów w Polsce w świetle teorii ekologicznej, zaleceń Unii Europejskiej i krajowych doświadczeń. W: Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską. Wiad. entomol. 18, supl. 2: 251-273.