Biologia szkoła ponadgimnazjalna/O podręczniku

Podręcznik przeznaczony dla wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych.

  • Liceum ogólnokształcące
  • Technikum
  • Zasadnicza szkoła zawodowa

Podręcznik zgodny z nową podstawą programową obowiązującą w szkołach ponadgimnazjalnych od 2012 roku. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)