Biologia szkoła ponadgimnazjalna/Wycieczka do ogrodu zoologicznego, ogrodu botanicznego lub muzeum przyrodniczego

Wycieczka do ogrodu zoologicznego, ogrodu botanicznego lub muzeum przyrodniczego

Zagadnienie z podstawy programowej:

„uczeń: na wycieczce do ogrodu zoologicznego, botanicznego lub muzeum przyrodniczego zaznajamia się z problematyką ochrony gatunków ginących; „

Przygotowanie materiałów na wycieczkę edytuj

Ogrody zoologiczne oraz ogrody botaniczne posiadają w swych kolekcjach liczne gatunki zagrożone i objęte ochroną. Podczas planowania wycieczki warto poszukać informacji o gatunkach prezentowanych w wybranych ośrodkach ochrony ex situ. O swoich zbiorach instytucje informują na stronach internetowych. Przygotowanie krótkiej prezentacji przez każdego z uczniów stworzy możliwość podzielenia się wiedzą podczas zwiedzania zoo lub ogrodu botanicznego.

Materiały zebrane podczas wycieczki edytuj

W ogrodach zoologicznych i botanicznych można wykonywać zdjęcia i nagrywać filmy przeznaczone do niekomercyjnego wykorzystania. Zdjęcia i filmy z wycieczki mogą być użyte na lekcjach dotyczących form ochrony przyrody, gatunków zagrożonych wyginięciem i ochrony ex situ. W muzeum przyrodniczym prezentowane są szczątki wymarłych gatunków. Zebrane materiały można udostępnić uczniom innych szkół, na przykład zapisując je na stronie http://commons.wikimedia.org z właściwym opisem i udzielając wolnej licencji.

Zadania edytuj

  1. Zależnie od dokonanego wybory wyszukaj informacje o zagrożonych gatunkach prezentowanych w ogrodzie botanicznym lub zoologicznym, lub wymarłych gatunkach prezentowanych w muzeum przyrodniczym.
  2. Zapytaj przewodnika lub pracownika odwiedzanej instytucji o ochronę czynną prowadzoną przez placówkę. Czy placówka uczestniczy w jakimś programie restytucji?
  3. Zapytaj przewodnika lub pracownika odwiedzanej instytucji, w jaki sposób przygotowane zostało miejsce prezentacji żywych organizmów.
  4. Jeśli odwiedzacie muzeum przyrodnie, zapytaj skąd pochodzą przechowywane w muzeum szczątki gatunków wymarłych. W jakich ekosystemach żyły prezentowane gatunki?