Blitz3D/ONT/Komenda Locate

Komenda Locate - Czasami chciałbyś by wyświetlany tekst pokazał się się w określonym miejscu na ekranie. Locate umieszcza kursor w określonym miejscu po podaniu parametrów x i y. x - wskazuje położenie pionowe, y - poziome. Przykład

Graphics 800,600,4,2;inicjuje okno konsoli i jej rozmiar 
Locate 300, 200
Print "Basic3D"
Delay 3000; tekst będzie wyświetlony przez 3 sekundy (czyli 3000 milisekund)