Blitz3D/ONT/Komenda Print

Komenda Print - zapisuje łańcuch w przednim buforze (FrontBuffer) i rozpoczyna nową linię. Po wyświetleniu tekstu kursor przeskakuje do nowej linij. Front Buffer - to przedni ekran, który pozwala rysować użytkownikowi ukazując od razu wszystko na ekranie komputera. BackBuffer (tylny ekran) to jakby schowany ekran, który pozwala rysować bez ukazywania użytkownikowi samego procesu rysowania. Kiedy zechcesz pokazać wszystko co narysowałeś na tylnym buforze należy zamienić bufor tylny (BackBuffer) z aktualnie wyświetlanym buforem (FrontBuffer)


Przykład

Print "Blitz"
Print "Basic"