Blitz3D/ONT/Komenda Write

Komenda Write - zapisuje łańcuch do przedniego bufora (FrontBuffer) , ale nie rozpoczyna nowej linij. Po wyświetleniu tekstu kursor pojawia się tuż za tekstem, a nie w nowej linij jak w przypadku komendy Print.Front Buffer - to przedni ekran, który pozwala rysować użytkownikowi ukazując od razu wszystko na ekranie komputera. BackBuffer (tylny ekran) to jakby schowany ekran, który pozwala rysować bez ukazywania użytkownikowi samego procesu rysowania. Kiedy zechcesz pokazać wszystko co narysowałeś na tylnym buforze należy zamienić bufor tylny (BackBuffer) z aktualnie wyświetlanym buforem (FrontBuffer).

Przykład

Write "Blitz"
Write "Basic"