C/Ćwiczenia dla zaawansowanych

< C

Ćwiczenie 1 edytuj

Napisz program, który będzie obliczał wartość funkcji sinus dla kątów , oraz

Ćwiczenie 2 edytuj

Napisz program, który:

  1. wczyta ze standardowego wejścia trzy liczby rzeczywiste
  2. wyliczy średnią arytmetyczną tych liczb
  3. obliczy wartość każdej z tych liczb podniesionej do kwadratu
  4. wypisze na standardowe wyjście największą z tych liczb

Ćwiczenie 3 edytuj

Wyjaśnij, na czym polega działanie wskaźnika.

Ćwiczenie 4 edytuj

Napisz program, który rozpisuje daną liczbę na wszystkie możliwe kombinacje jej składników.

Przykład:

 2 = 1+1
 2 = 2

Inne zadania edytuj

Olimpiada Informatyczna