C99 czyli ISO C99[1] jest to standard języka C


Włączamy za pomocą opcji kompilatora :

gcc -std=c99


które odnosi się do pliku :

/usr/bin/gcc

lub wywołania

c99 

które powoduje uruchomienie pliku : [2]

/usr/bin/c99


ŹródłaEdytuj

  1. w:C99 C99 w wikipedii
  2. Stackoverflow: Setting std=c99 flag in GCC