Funkcja kasuje znaczniki końca pliku (EOF) oraz błędu dla strumienia stream. Jest to jedyny możliwy sposób na usunięcie wspominanych znaczników. W przypadku wystąpienia błędu, można użyć funkcji perror, by zorientować się, jaki błąd wystąpił.[1].

  1. 4programmers.net, .