Składnia:

#include <stdio.h>
int fflush(FILE * stream);

Opis:

Funkcja fflush wymusza zapisanie danych znajdujących się w buforach obsługi podanego pliku. Plik pozostaje nadal otwarty. Funkcja fflush zwraca wartość 0 w przypadku wywołania zakończonego sukcesem lub wartość EOF, jeśli wystąpił błąd.