C/double_t

< C
(Przekierowano z C/float t)


Deklaracja

edytuj
#include <math.h>

typedef typ double_t;
typedef typ float_t;

Typy float_t i double_t są typami zmiennoprzecinkowymi zdolnymi do reprezentowania wszystkich wartości typów odpowiednio float i double. Dodatkowo, typ double_t jest zdolny reprezentować wszystkie wartości typu float_t.

Z założenia typy float_t i double_t mają być najbardziej efektywnymi dla danej implementacji typami o określonym minimalnym zakresie i dokładności reprezentowania liczb. Jeżeli FLT_EVAL_METHOD jest równe zero są to odpowiednio typy float i double; jeżeli jest równe jeden, oba typy odnoszą się do typu double; jeżeli jest równe dwa, oba typy odnoszą się do typu long double; w pozostałych przypadkach jest to zależne od implementacji.

Typy te zostały dodane do języka dopiero w standardzie C99.