Deklaracja:

  1. include <stdio.h>

int rename (const char * oldnm, const char newnm *);

Argumenty

oldnm - stara nazwa pliku newnm - nowa nazwa pliku

Opis:

Funkcja zmienia nazwę pliku z oldnm na newnm.

Wartość zwracana:

Zero, jeśli zostało zakończone powodzeniem.