C/strumien

< C

ZnaczenieEdytuj

Strumień ( ang stream) jest to termin o szerokim i zmiennym znaczeniu ( ang. a loose term) [1]

 • zwykle oznacza ciąg bajtów o nieokreślonej długości
  • Długość może być nieznana nawet nadawcy. Weźmy na przykład zadanie tworzenia strumienia w locie, prawdopodobnie z innych strumieni. Strumień może być nawet nieskończenie długi. Czasami długość strumienia jest znana, ale po prostu jest ignorowana. Czasami długość jest znana, ale nie w jednostkach użytkowych. Program odczytujący wiersze o zmiennej długości ze strumienia prawdopodobnie nie może zrobić nic użytecznego z długością strumienia w bajtach.
  • pojęcie to jest używane w komunikacji w odniesieniu do danych przekazywanych między autorem/nadawcą/producentem a czytelnikiem/odbiorcą/konsumentem
  • dostęp do strumienia jest sekwencyjny, niezależnie od tego, czy jest to konieczne, czy wygodne. Możliwość przeskoczenia do innego miejsca w strumieniu nie dyskwalifikuje automatycznie użycia tego terminu.
 • reprezentacja przepływu danych z jednej strony na drugą, np. z dysku do pamięci i z pamięci na dysk[2]. Użycie strumieni pozwala przesyłać duże ilości dane, w taki sposób aby nie zabrakło pamięci. [3]
 • strumień jest to kanał komunikacji z plikiem, urządzeniem lub procesem[4]
 • w Biblioteki Standardowej C ( ang. the C Standard Library ) strumień jest ogólnym interfejsem do wykonywania pewnych operacji wejścia i wyjścia( ang. I/O operations ).
  • Ze względów historycznych typ struktury danych C reprezentujący strumień nosi nazwę PLIK ( ang. FILE), a nie „strumień”. Ponieważ większość funkcji bibliotecznych dotyczy obiektów typu FILE*, czasami termin wskaźnik pliku jest również używany w znaczeniu „strumień”. Prowadzi to do niefortunnego zamieszania w terminologii w wielu książkach na temat C[5]Jak istotne są strumienie pokazuje lista platform opartych na przesyłania strumieniowym mediów[6]

 • audio ( muzyka, podcasty ,radia internetowe)
  • Spotify
  • Tidal
 • video czyli filmy (VOD)
  • Netflix
  • YouTube
  • HBO Max & Discovery+
  • Amazon Prime Video
  • iQIYI
  • Tencent Video

TypyEdytuj

strumienie w C:

standardoweEdytuj

Każdy program w momencie uruchomienia "otrzymuje" od razu trzy otwarte standardowe strumienie ( ang. Standard Streams )[7]:

 • stdin (wejście) = odczytywanie danych wpisywanych przez użytkownika
 • stdout (wyjście) = wyprowadzania informacji dla użytkownika
 • stderr (wyjście błędów) = powiadamiania o błędach

Pierwszy standardowy strumień ( stdin) jest używany do buforowania wejścia, a pozostałe dwa są używane do wyjścia.

 int main()
 {
   int var;
   scanf ("%d", &var); /* Użyj stdin do skanowania liczby całkowitej z klawiatury. */
   printf ("%d", var); /* Użyj stdout do wydrukowania liczby całkowitej, która została właśnie zeskanowana. */
   return 0;
 }

Domyślnie stdin wskazuje klawiaturę, a stdout i stderr wskazują ekran. Jest możliwe przekierowywanie danych wejściowych lub wyjściowych do pliku lub innych strumieni.


Warunki korzystania ze standardowych strumieni :

 • dołączyć plik nagłówkowy stdio.h
 • nie musimy otwierać ani zamykać strumieni standardowych ( tak jak w przypadku niestandardowych plików : fopen i fclose )


Funkcje które korzystają z stdin:[8]

 • getchar()
 • getchar_unlocked()
 • gets()
 • gets_unlocked()
 • scanf()
 • scanf_unlocked()
 • vscanf()
 • vscanf_unlocked()
 • wscanf()
 • wscanf_unlocked()
 • vwscanf()
 • vwscanf_unlocked()

Funkcje które korzystają z stdout:

 • printf()
 • printf_unlocked()
 • puts()
 • puts_unlocked()
 • putchar()
 • putchar_unlocked()
 • vprintf()
 • vprintf_unlocked()
 • wprintf()
 • wprintf_unlocked()
 • vwprintf()
 • vwprintf_unlocked()

Funkcje które korzystają z stderr: perror() perror_unlocked()

GniazdaEdytuj

 
TCP Socket flow diagram

Gniazdo (ang. socket)[9] – pojęcie abstrakcyjne reprezentujące dwukierunkowy punkt końcowy połączenia. Dwukierunkowość oznacza możliwość wysyłania i odbierania danych. Wykorzystywane jest przez aplikacje do komunikowania się przez sieć w ramach komunikacji międzyprocesowej.

Gniazdo posiada trzy główne właściwości:

 • typ gniazda identyfikujący protokół wymiany danych
 • lokalny adres (np. adres IP, Internetwork Packet Exchange(IPX), czy Ethernet)
 • opcjonalny lokalny numer portu identyfikujący proces, który wymienia dane przez gniazdo (jeśli typ gniazda pozwala używać portów)

Gniazdo może posiadać (na czas trwania komunikacji) dwa dodatkowe atrybuty:

 1. adres zdalny (np. adres IP, IPX, czy Ethernet)
 2. opcjonalny numer portu identyfikujący zdalny proces (jeśli typ gniazda pozwala używać portów)

Adres IP wyznacza węzeł w sieci, numer portu określa proces w węźle, a typ gniazda determinuje sposób wymiany danych.

W systemach typu Unix obsługa gniazd jest implementowana w jądrze, a wykonywanie na nich operacji umożliwiają funkcje systemowe podobne do tych, jakich używa się w stosunku do plików.

Nie wszystkie systemy operacyjne obsługują gniazda, Windows nie ma pliku sys/socket.h ale jest plik winsock2.h.[10] W bibliotece GNU C plik nagłówkowy sys/socket.h[11] istnieje niezależnie od systemu operacyjnego, a funkcje gniazd zawsze istnieją, ale jeśli system tak naprawdę nie obsługuje gniazd, te funkcje zawsze zawodzą.

  
#ifdef __WIN32__
# include <winsock2.h>
#else
# include <sys/socket.h>
#endif


Programowanie gniazd[12][13][14] to sposób łączenia dwóch węzłów w sieci w celu komunikowania się ze sobą. Jedno gniazdo (węzeł) nasłuchuje na określonym porcie w adresie IP, podczas gdy drugie gniazdo łączy się z drugim, aby utworzyć połączenie. Serwer tworzy gniazdo odbiornika, podczas gdy klient łączy się z serwerem.[15]


Wieloplatformowy sieciowe API

 • APR (Apache Portable Runtime)

PotokiEdytuj

Potok (ang. pipe)[16] [17]– jeden z mechanizmów komunikacji międzyprocesowej umożliwiający wymianę danych pomiędzy dwoma procesami. Odbywa się to najczęściej poprzez połączenie standardowego wyjścia jednego procesu ze standardowym wejściem drugiego.

 
Prosty schemat potoku POSIX (Unix) standardowych strumieni. Przedstawiono: terminal tekstowy, uruchomione programy w potoku, strumienie standardowe wejście stdin, standardowe wyjście stdout, standardowe wyjście błędu stderr.

Do stworzenia nienazwanego potoku służy wywołanie systemowe pipe(). Prototyp funkcji bibliotecznej znajduje się w pliku nagłówkowym unistd.h i ma następującą postać:

  
int pipe(int fields[2]);

Funkcja pipe() umieszcza dwa nowe deskryptory plików w tablicy fields[] (fields[0] – deskryptor pliku tylko do odczytu, fields – deskryptor pliku tylko do zapisu) i zwraca 0 w przypadku powodzenia lub -1 w przypadku błędu.

Funkcja pipe() często używana jest w połączeniu z funkcją fork() w celu zapewnienia komunikacji między procesem macierzystym oraz jego procesami potomnymi.

Strumienie zdefiniowane przez uzytkownikaEdytuj

Typy

 • binarne[18]
  • własnego typu (ang. Custom Streams)[19]
 • tekstowe
  • łancuchowe ( ang. String Streams ) obsługują funkcje fmemopen i open_memstream[20]


PrzypisyEdytuj

 1. stackoverflow question: difference-between-file-pointer-stream-file-descriptor-and-file
 2. social.msdn.microsoft Forum vstudio: difference-between-file-and-stream
 3. mathr blog: exponential mapping with kalles fraktaler
 4. gnu libc manual: Streams
 5. gnu software: libc manual - Streams
 6. Lista platform strumieniujących media ( ang. streaming media services )
 7. gnu software: libc manual -Standard-Streams
 8. ibm docs : output-using-c-c-standard-streams-redirection
 9. Gniazdo (telekomunikacja) w wikipedii
 10. stackoverflow question: where-does-one-get-the-sys-socket-h-header-source-file
 11. opengroup : sys/socket.h
 12. gnu libc manual: Sockets
 13. C Language Examples of IPv4 and IPv6 Raw Sockets for Linux by David Buchan 2015
 14. socket(2) - Linux man page
 15. geeksforgeeks : socket-programming by Akshat Sinha
 16. popen(3) - Linux man page
 17. gnu libc manual: Pipes-and-FIFOs
 18. gnu libc manual : Binary-Streams
 19. gnu libc manual : Custom-Streams
 20. gnu libc manual: string-Streams