W CSS selektor (selecor) to cześć stylu która poprzedza otwierający nawias klamrowy. Określa on do jakiego elementu odnosi się dana reguła. Selektory nie mogą zostać użyte w stylu 'inline'. Poniżej przedstawione zostały rodzaje selektorów.

Selektory elementów edytuj

To najprostszy z selektorów. Wybiera on element na podstawie jego nazwy:

p {atrybut:wartość;}/* akapit */
div {atrybut:wartość;}/* warstwa */
table {atrybut:wartość;}/* tabela */

Selektory klas i identyfikatorów edytuj

Selektory elementów mają jedną wadę: można za ich pomocą przypisać styl tylko do konkretnego typu elementów. Aby móc przypisać styl do elementów pełniących konkretną rolę (wizualną) w dokumencie należy zastosować selektor klasy lub selektor identyfikatora.

Selektor klas edytuj

.klasa {atrybut:wartość;}

Wybiera elementy, które w atrybucie class mają wartość klasa (bez kropki). Zarówno z samą wartością klasa jak i wtedy gdy klasa jest jedną z wartości oddzielonych od siebie odstępem.

Wszystkie poniższe elementy zostaną objęte stylem przypisanym do klasy .uwydatnienie
<p class="uwydatnienie">Szczególny akapit</p>
<span class="czerwony uwydatnienie">Kolorowa sekcja</span>
<div class="duzy uwydatnienie szeroki">Ważna informacja</div>

Może istnieć wiele elementów przypisanych do jednej klasy w jednym dokumencie.

Selektor identyfikatora edytuj

#identyfikator {atrybut:wartość;}

Wybiera element którego id jest równe identyfikator np.

<p id="identyfikator">Oznaczony akapit</p>

Tak samo jak w przypadku selektora klas, selektor identyfikatora może dotyczyć różnych elementów. Różnica polega na tym, że element o danym id może być jeden i tylko jeden w całym dokumencie. Stąd też ten sposób oznaczania powinien być zastosowany do tych elementów ,które są unikalne dla całej strony.

Selektory uniwersalne edytuj

Selektory atrybutów edytuj

Selektory pseudoklas edytuj

Selektory pseudoelementów edytuj

Selektory potomka edytuj

Grupowanie selektorów edytuj