Chiński/Jak używać tego podręcznika

^Spis treści^

Podręcznik ten opiera się na założeniu, że osoba korzystająca z niego nie zna języka chińskiego i dopiero rozpoczyna jego naukę. Każda lekcja zawiera zestaw nowych słów i opis używanej gramatyki, przy czym każda kolejna lekcja bazuje na materiale zawartym w lekcjach wcześniejszych.

Lekcje składają się z pięciu części:

  1. Dialog / przykłady - proste rozmowy pomiędzy dwojgiem lub większą ilością osób lub krótkie teksty (np. fragmenty artykułów prasowych); wszystkie teksty prezentowane są w czterech wersjach: chińskiej w zapisie uproszczonym i tradycyjnym, w transliteracji pinyin oraz w polskim tłumaczeniu; początkowo, wszystkie wersje prezentowane będą jednocześnie, później jednak, wraz z postępami w nauce, transliteracja oraz tłumaczenie przenoszone będą na koniec lekcji, umożliwiając próbę samodzielnego przeczytania i zrozumienia treści.
  2. Słownictwo - nowe słowa użyte w lekcji; każde słowo podawane jest w pisowni uproszczonej i tradycyjnej wraz z transliteracją pinyin i tłumaczeniem.
  3. Struktura zdań - wyjaśnienie nowych struktur zdaniowych, które zostały wprowadzone w tekście.
  4. Gramatyka- dokładniejsze objaśnienie zagadnień gramatycznych i wybranych aspektów części wcześniejszej.
  5. Ćwiczenia - zestaw prostych zadań umożliwiających sprawdzenie znajomości materiału zawartego w lekcji.