Ten podręcznik dotyczy tworzenia grafiki wektorowej w programie CorelDRAW 10.