D/Ćwiczenia dla początkujących

< D

Łatwe

edytuj
  • Napisz funkcję obliczającą resztę z dzielenia bez użycia pętli, instrukcji warunkowych i operatora %.
  • Napisz program obliczający pole, obwód i długość przeciwprostokątnej trójkąta znając długości przyprostokątnych.
  • Pobierz od użytkownika jedno słowo i zlicz ilość wystąpień litery „o”, następnie wypisz tą liczbę na ekran.
  • Wypisz pierwsze 10 liczb trójkątnych, zakaz używania tablic, nie możesz też wpisać tych wartości w kodzie.

Średnie

edytuj
  • Pobierz od użytkownika jedno słowo, jeśli będzie miało parzystą liczbę znaków – usuń co drugi zaczynając od pierwszego i wyświetl nowy ciąg znaków, jeżeli nie – dodaj do siebie wszystkie kody ASCII i wypisz sumę na ekran.
  • Oblicz średnią silni z zakresu 1 - 10 i wypisz ją na ekran.

Trudne

edytuj
  • Napisz kalkulator obsługujący operatory +, -, *, /, %, ^ (potęga, nie xor).
  • Wypisz sumę pierwszych 100 liczb pierwszych używając Sita Eratostenesa (tablica raczej niezbędna).