D/Biblioteka standardowa

< D

Biblioteka standardowa

edytuj

Filozofia

edytuj

Filozofia biblioteki standardowej (Phobos) (tłumaczenie z oficjalnej strony):

 • Niezależność od maszyny i systemu operacyjnego
 Jest powszechnie akceptowane to że nieuzasadniona 'nie-przenosność' jest bezcelowa. To nie powinno 
 być podważane, jednakże, dostęp do nietypowych funkcji systemu operacyjnego powinien być 
 zapobiegiwany.
 • Proste operacje powinny pozostać proste
 Zwykłe i proste operacje, jak zapisywanie tablicy bajtów do pliku, powinny być proste do napisania.
 Nie widziałem nigdzie klasy/biblioteki która umożliwi łatwe stosowanie operacji we/wy na plikach
 • Klasy powinny być niezależne od innych klas
 • Żadnych bezcelowych łączników do funkcji bibliotek C lub funkcji API systemu op.
 • Implementacje klas powinny używać DBC (programowanie kontraktowe)
 • Używaj wyjątków dla obsługi błędów. Zobacz Obsługa błędów w D

Moduły

edytuj

Biblioteka ta składa się z następujących modułów (ważniejsze opisano):

 • std.base64 - obsługa kodowania Base64 (używane m.in. w poczcie)
 • std.bind
 • std.bitarray - efektywna implementacja tablicy bitowych
 • std.boxer
 • std.compiler - informacje o używanym kompilatorze
 • std.contracts
 • std.conv - konwersja pomiędzy standardami kodowania znaków
 • std.cover - dodatkowe funkcje wspomagające proces analizy pokrywania (ang. coverage)
 • std.cpuid - rozpoznawanie procesora i rozszerzeń które posiada (MMX, SSE, 3dNow!, itp.)
 • std.ctype
 • std.date - obsługa czasu, jego wyświetlanie, konwersje pomiędzy formatami, strefami czasowymi
 • std.demangle
 • std.file - obsługa plików oraz katalogów
 • std.format
 • std.gc - wspomaganie procesu garbage collectora (odśmiecacza śmieci)
 • std.getopt - moduł do łatwej obsługi argumentów lini poleceń
 • std.intrinsic
 • std.math - funkcje matematyczne (zarówno standardowe, jak i funkcje specjalne)
 • std.md5 - obliczanie funkcji skrótu MD5
 • std.metastrings
 • std.mmfile - obsługa plików mapowanych do pamięci (mmap)
 • std.openrj
 • std.outbuffer
 • std.outofmemory - obsługa wyjątków związanych z brakiem pamięci
 • std.path
 • std.process
 • std.random - generator liczb pseudlosowych
 • std.regexp - obsługa wyrażeń regularnych (wyszukiwanie, zamiana, itp.)
 • std.signals
 • std.socket - obsługa gniazd oraz połączeń sieciowych
 • std.socketstream
 • std.stdint
 • std.stdio - obsługa standardowego wyjścia i wejścia
 • std.cstream
 • std.stream
 • std.string - funkcje tekstowe (wyszukiwanie, zmianienie rozmiarów liter, itp.)
 • std.system
 • std.thread - obsługa wielowątkowości
 • std.traits
 • std.typetuple
 • std.uni
 • std.uri
 • std.utf
 • std.variant
 • std.zip - obsługa plików skompresowanych algorytmem ZIP
 • std.zlib - obsługa strumienie kompresowanych algorytmem zlib
 • funkcje zaimportowane z C, ich opis można znelźć w dokumentacji biblioteki standardowej C lub standardach POSIX
  • std.c.fenv
  • std.c.locale
  • std.c.math
  • std.c.process
  • std.c.stdarg
  • std.c.stddef
  • std.c.stdio
  • std.c.stdlib
  • std.c.string
  • std.c.time
  • std.c.wcharh
 • moduły dostępne w środowisku Windows:
  • std.windows.charset
  • std.windows
  • std.c.windows
 • moduły dostępne w środowisku linux
  • std.linux
  • std.c.linux


W nowszych wersjach mogą pojawić się dodatkowe moduły w pakicie std.*, głównie te przeportowane z wersji 2.0 (tzw. backport), jeśli są użyteczne i nie wykorzystają cech specyficznych dla wersj 2.0).

Szczególnie oczekiwany jest backport modułów do obsługi kontenerów, algorytmów standardowych oraz algorytmów numerycznych w postaci templateów (tzw. D template library - dtl).


Importowanie

edytuj

Moduły z powyższej listy i dokumentacji importuje się dokładnie tak jak w dotychczasowych przykładach, przyjmuje to z reguły jedną z następujących postaci:

import std.modul;
import std.pakiet.modul;

Więcej o modułach i pakietach – klik.