Szablony

edytuj

Przykłady

edytuj
module stack;

/* Szablon klasy */
/* T - typ podawany przy tworzeniu klasy */
class Stack(T)
{
private:
  /* Tablica typu T */
  T[] tab;
public:
  void push(T val)
  {
    /* Dopisanie wartości do tablicy */
    tab ~= val;
  }
  void pop()
  {
    /* Obcięcie ostatniego elementu tablicy */
    assert(!empty());
    tab.length--;
  }
  T top()
  {
    /* Zwrócenie ostatniego elementu tablicy */
    assert(!empty());
    return tab[tab.length - 1];
  }
  bool empty()
  {
    /* Sprawdzenie czy tablica ma niezerową długość */
    return tab.length == 0;
  }
}

int main(string[] args)
{
  /* Nowy stos na elementy typu int */
  auto s = new Stack!(int);
  
  /* Teraz można normalnie korzystać ze zdefiniowanych metod */

  return 0;
}
module main;

import std.stdio;

/* Szablon rekurencyjny */
/* Uniwersalna wersja */
template factorial(int n)
{
  /* Przyjmuje wartość iloczynu n i silni (n - 1) */
  const factorial = n * factorial!(n-1);
}
/* Specjalizacja dla n = 1 */
template factorial(int n : 1)
{
  /* Przyjmuje wartość 1 */
  const factorial = 1;
}

int main(string[] args)
{
  /* Wyświetlenie 4!, całość wyliczana jest w trakcie   *
   * kompilacji, więc program działa szybko, ale wartość, *
   * której silnię chcemy obliczyć musi być stała.    */
  writefln("%d! = %d", 4, factorial!(4));

	return 0;
}

Ograniczenia

edytuj
 • Parametry szablonów muszą być znane w trakcie kompilacji, nawet jeśli nie są to typy a np. wartości liczbowe.
 • Częściowo skomplikowany zapis – nie należy ich nadużywać.
 • Brak możliwości przeprowadzenia części niskopoziomowych optymalizacji klasy bez znajomości typu.