D/Zaawansowane operacje matematyczne

< D

Język programowania D zapewnia kilka wbudowanych funkcji dla zaawansowanych operacji matematycznych, a także obsługę liczb zespolonych.

Niektóre z najczęściej używanych funkcji matematycznych w D obejmują:

sin(x): zwraca sinus x (gdzie x jest w radianach) cos(x): zwraca cosinus x (gdzie x jest w radianach) tan(x): zwraca tangens x (gdzie x jest w radianach) exp(x): zwraca e podniesione do potęgi x log(x): zwraca logarytm naturalny z x pow(x, y): zwraca x podniesione do potęgi y Na przykład, aby obliczyć wartość sin(0,5), możesz użyć następującego kodu:

import std.math;
double result = sin(0.5);

D obsługuje również liczby zespolone poprzez wbudowany moduł std.complex. Liczby zespolone są reprezentowane jako para liczb zmiennoprzecinkowych, jedna dla części rzeczywistej, a druga dla części urojonej. Niektóre operacje, które można wykonać na liczbach zespolonych w D, obejmują:

Dodawanie: z1 + z2 Odejmowanie: z1 - z2 Mnożenie: z1 * z2 Podział: z1 / z2 Koniugacja: conj(z), która zwraca złożony koniugat z Wielkość: abs(z), która zwraca wielkość (lub moduł) z Argument: arg(z), który zwraca argument (lub fazę) z Na przykład, aby obliczyć wielkość liczby zespolonej (3 + 4i), możesz użyć następującego kodu:

import std.complex;
auto z = complex(3.0, 4.0);
double magnitude = abs(z);

Zauważ, że podczas pracy z liczbami zespolonymi w D będziesz musiał użyć słowa kluczowego auto do zadeklarowania liczb zespolonych, ponieważ typ zespolony jest w rzeczywistości aliasem dla klasy opartej na szablonie, która przyjmuje typ części rzeczywistych i urojonych jako argumenty szablonu.