Debian - uniwersalna instalacja/Aktualizacja wsteczna systemu

Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z wersji systemu, którą obecnie posiadamy, możemy wykonać aktualizację do niższej wersji systemu z zachowaniem wszystkich aktualnych ustawień i zainstalowanych aplikacji.


Aktualizacja wsteczna

edytuj

Jeśli wersja niestabilna lub testowa Debiana nie spełniła naszych oczekiwań, nic straconego. Możemy przeprowadzić aktualizację do niższej wersji systemu (ang. downgrade) bez konieczności instalacji systemu od początku:

  • z wersji niestabilnej do testowej
  • z wersji niestabilnej do stabilnej
  • lub z wersji testowej do stabilnej

Zrobimy to w trzech prostych krokach.

1. Repozytoria

edytuj

Po pierwsze dodajemy repozytoria docelowej wersji Debiana czyli tej do której chcemy wykonać zmianę, edytując plik /etc/apt/sources.list

2. Preferencje

edytuj

Po drugie tworzymy plik tekstowy jako root za pomocą edytora tekstu, np. nano:

nano /etc/apt/preferences

i wklejamy poniższy tekst zależnie od wersji systemu obecnego i-> docelowego:

Niestabilna-> Testowa

edytuj
Package: *
Pin: release a=testing
Pin-Priority: 1001

Package: *
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 50

Niestabilna-> Stabilna

edytuj
Package: *
Pin: release a=stable
Pin-Priority: 1001

Package: *
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 50

Testowa-> Stabilna

edytuj
Package: *
Pin: release a=stable
Pin-Priority: 1001

Package: *
Pin: release a=testing
Pin-Priority: 50

Zapisujemy plik wciskając klawisz Ctrl i przytrzymując go wciskamy klawisz o, następnie wciskamy klawisz Enter. Aby wyjść z edytora wciskamy klawisz Ctrl i przytrzymując go wciskamy klawisz x

3. Cofnięcie wersji

edytuj

Po trzecie:

1. Klawiszami Ctrl + Alt + F1 (od F1 do F7) wychodzimy ze środowiska graficznego do konsoli tekstowej logując się swoją nazwą użytkownika oraz hasłem. Następnie wchodzimy na konto root poleceniem "su" podając jego hasło.

2. Odświeżamy listę pakietów poleceniem:

apt-get update

3. Możemy przejrzeć listę dostępnych zmian:

apt-get -s upgrade

4. Jeśli jesteśmy zdecydowani na wykonanie działania, wydajemy polecenie:

apt-get upgrade

5. Menadżer pakietów pobierze i zainstaluje starsze wersje pakietów.

6. Po zakończeniu wszystkich działań zresetujemy komputer poleceniem:

reboot